Utvidelser som brekker – GNOME 45

GNOME Shell, en del av GNOME 45, har gjort noen endringer i hvordan de bruker JavaScript. De har byttet fra et eldre system kalt GJS’ imports til et nyere og mer standard system kalt JavaScript-moduler (ESM). Hva betyr dette?

Opprinnelig ble JavaScript brukt for enkle oppgaver på nettsider. Siden oppgavene var små, var alt i én fil. Men da folk begynte å lage større programmer med JavaScript, oppstod det behov for å dele koden over flere filer. Forskjellige systemer ble opprettet for dette, som GJS og node.js, men de var ikke alltid kompatible.

I 2015 ble en standard metode for å organisere JavaScript-kode introdusert, kalt ECMAScript 6-moduler. Dette er metoden GNOME Shell nå har tatt i bruk. Hvorfor er dette viktig for meg?

Når man blander den gamle og den nye metoden, kan det oppstå feil. Det gamle systemet kan ikke forstå den nye koden, og det kan føre til problemer. Tenk på det som å prøve å sette en gammel nøkkel i en ny lås – det vil rett og slett ikke fungere.

Så hvis du jobber med GNOME Shell eller bruker programmer som er basert på det, er det viktig å vite om denne endringen.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *