3 av 4 eier et digitalkamera

Basert på svar fra deltakerne i LINUXmagasinets mars/april-konkurranse, ser det ut til at omtrent 3 av 4 personer nå eier et digitalkamera. Størstedelen av disse kameraene har en oppløsning på minst 4 megapiksler.

Deltakerne ble også spurt om de kjente til hva “Gentoo Linux” er oppkalt etter. Alle visste at svaret var en type pingvin. Av respondentene oppga ca. 75 % at de eier et digitalkamera. Omtrent halvparten av disse har en oppløsning på 4-4,2 megapiksler, noen få har 6-8 megapiksler, mens andre har 3-3,2 megapiksler. For tre år siden, da vi spurte om det samme, hadde kun halvparten et digitalkamera, og mange hadde oppløsninger på 1,3 eller lavere.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *